Jumat, 28 September 2012

RAZIA

ana tlembuk sing biasa mangkal nang dampar sepur kena rajia pulisi,terus pulisi geledah tase tlembuke,pulisine nemu clurit.
pulisi ngomong''ganing koen gawa clurit pan go bunuh sapa''
tlebuke jawab ''go bela diri pak,mbokat ana sing nganggo enyong terus ora gelem bayar..jare tlebuke sakenane...
goroh koen..mesti pan go mateni uwong ya.. jare pulisine...
Tlembuke mandengi pulisine..terus ngomong..
''pulisi koen arep merkosa enyong ya
''kurang ajar wani-wanine koen nuduh kaya kuwe maring enyong
''tlembuke ngomong maning''bisa neng rika nggawa-nggawa gaman go pranti merkosa
''jare tlembuke karo nuding-nuding nang slangkangane pulisine.....
kzkzzkzkzkzzzkzzkzk

Tidak ada komentar:

Posting Komentar