Jumat, 28 September 2012

WONG METENG

=ANA WONG METENG LAGI NDOPOK=
ibu nani: "ari anake enyong lair,
arep tak wei aran VANNI.sebabe bapake arane IRVAN terus enyong arane
NANI...
bu evi: "ari anake nyong lair arep tak arani DEVI..soale bapake arane DEDE terus enyong araneEVI...-
ibu kokom :(meneng bae,malah jengkel)
terus ibu nani dan ibu evi
takon:"bisa ne koen meng bae kom,
ari anake koen lair arep di arani sapa,ganing meneng bae kaya wong oon??
ibu kokom : "bisa ne meneng tah enyong bigung oh blog,aran bapane ABBAS,terus enyong arane
KOKOM..masa anake enyong arep di arani
BASKOM !! ndan engko di ledeki tok koh nang batur-bature.....ibu nani karo ibu evi:(gemuyu ngakak-ngakak)wkwkwwkkkwkwwkkwwk.....ibu kokom: syu! gyeh.!.nrokcok !!!wong tua ko di ledeki.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar